Βιοποικιλότητα

Τα είδη και τα οικοσυστήματα χρειάζονται την προστασία μας

Μαζί με την κλιματική αλλαγή, η προστασία της βιοποικιλότητας αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Η απώλεια βιοποικιλότητας ανά το παγκόσμιο είναι ιδιαίτερα ανησυχητική: Το 60% των οικοσυστημάτων θεωρείται ότι έχουν υποστεί ζημιά ενώ το 20% των θηλαστικών και μόνο απειλούνται με αφανισμό. Τα τελευταία έξι χρόνια, ένα είδος αφανίζεται κάθε μήνα. Ως αποτέλεσμα του αφανισμού οικοτόπων, ειδών και γονιδίων, η φύση γίνεται φτωχότερη και τα θεμέλια της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης τίθενται σε κίνδυνο.

Ehrensberger Hof – Ένα αγρόκτημα - πρότυπο για τη βιοποικιλότητα

Δοκιμάζουμε ένα οικονομικό μοντέλο επιχείρησης που προάγει τη βιοποικιλότητα ως πρότυπο για τους παραγωγούς μας.

Χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού

Η συστηματική χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού διατηρεί την ποικιλομορφία των δασών.

Προστασία του κλίματος και των υδάτων

Η κτηνοτροφία που έχει ως βάση της τις ανάγκες του κάθε ξεχωριστού είδους και η σίτιση των ζώων εκτροφής αποτελούν κεντρικά στοιχεία της οικολογικής γεωργίας.

Biodiversity in Good Company

Η HiPP είναι μέλος της πρωτοβουλίας "Biodiversity in Good Company“.

Εκστρατείες HiPP

Η HiPP δεσμεύεται να προάγει τη βιοποικιλότητα και αντιτίθεται στην πράσινη γενετική μηχανική.