Βιοποικιλότητα

Τα είδη και τα οικοσυστήματα χρειάζονται την προστασία μας

Μαζί με την κλιματική αλλαγή, η προστασία της βιοποικιλότητας αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Η απώλεια βιοποικιλότητας ανά το παγκόσμιο είναι ιδιαίτερα ανησυχητική: Το 60% των οικοσυστημάτων θεωρείται ότι έχουν υποστεί ζημιά ενώ το 20% των θηλαστικών και μόνο απειλούνται με αφανισμό. Τα τελευταία έξι χρόνια, ένα είδος αφανίζεται κάθε μήνα. Ως αποτέλεσμα του αφανισμού οικοτόπων, ειδών και γονιδίων, η φύση γίνεται φτωχότερη και τα θεμέλια της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης τίθενται σε κίνδυνο.