Στο επίκεντρο ο άνθρωπος

Η ικανοποίηση των εργαζομένων προδιαγράφει ένα θετικό μέλλον

Στα πλαίσια της εταιρικής κουλτούρας της HiPP, αποδίδουμε τεράστια σημασία στη δημιουργία ενός αξιόπιστου περιβάλλοντος με άριστες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό μας. Τα κοινωνικά μας πρότυπα είναι αυστηρότερα από αυτά που εφαρμόζονται ευρέως και από ό,τι απαιτεί η νομοθεσία. Πρεσβεύουμε τη βιωσιμότητα και την εφαρμόζουμε στην πράξη.

Διατηρούμε ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον

Ο Χάρτης Δεοντολογίας της HiPP διασφαλίζει την ομαδικότητα που μας χαρακτηρίζει. Οι προϊστάμενοι αξιολογούνται τακτικά από τους εργαζόμενους. Μαζί, επωφελούμαστε από τα χαμηλά επίπεδα άδειας ασθενείας και τα σημαντικά εργασιακά ωφελήματα. Η εταιρική μας κουλτούρα περιλαμβάνει της διαχείριση της γνώσης και σχέδιο υποβολής εισηγήσεων, ενώ δημοσιεύουμε για το προσωπικό μας το περιοδικό "HiPP intern".

Είμαστε μια εταιρεία φιλική προς την οικογένεια

Μέσα από την εφαρμογή ενός ευέλικτου ωραρίου εργασίας, ενθαρρύνουμε την ισορροπία μεταξύ οικογένειας και καριέρας. Σήμερα, εργάζονται στο Pfaffenhofen με μερική απασχόληση περίπου 200 γονείς και όλοι σχεδόν ακολουθούν το δικό τους εξατομικευμένο εργασιακό μοντέλο. Ποσοστό 75% των εργαζομένων αυτών είναι μητέρες.

Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην υγεία και την ασφάλεια

Σχέδιο συνταξιοδότησης, ψηλά πρότυπα ασφάλειας στην εργασία και προστασία της υγείας, μέρες υγείας και σωματικής άσκησης. Προάγουμε την ευεξία του προσωπικού μας, προσφέροντας δυνατότητες για σωματική άσκηση και αθλητικές δραστηριότητες. Πρόσθετα παραδείγματα της δέσμευσής μας, τα βιολογικά γεύματα, τα τοπικά προϊόντα και η διαχείριση των αλλεργιών που προωθούμε στο εστιατόριο της εταιρείας.

Προσφέρουμε ευκαιρίες επιμόρφωσης

Όλοι οι εργαζόμενοί μας συμμετέχουν σε τακτική βάση σ’ένα συστηματικό πρόγραμμα σεμιναρίων και αξιοποιούν το ευρύ φάσμα ευκαιριών κατάρτισης που προσφέρουμε.

Στηρίζουμε τους νέους

Εδώ και χρόνια, διαθέτουμε έναν σταθερό αριθμό θέσεων μαθητείας, μέσα από τις οποίες διασφαλίζουμε το μέλλον της οικογενειακής μας επιχείρησης και δίνουμε τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να κάνουν μια σωστή αρχή στην επαγγελματική τους πορεία. Νέοι επιστήμονες έχουν την επιλογή εξασφάλισης διπλού πτυχίου. Οι μαθητευόμενοί μας συμβάλλουν στη δέσμευσή μας για βιωσιμότητα μέσα από εθελοντικές περιβαλλοντικές δράσεις (συμμετέχουν σε μέρες δενδροφύτευσης, δημιουργούν λιμνούλες για αμφίβια και χώρους φωλέασης για πουλιά, κτλ.).

Είμαστε ένας πολυεθνικός οργανισμός

Το ανθρώπινο δυναμικό μας περιλαμβάνει εργαζόμενους από είκοσι διαφορετικές εθνικότητες. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την πολιτισμική πολυμορφία μας, καθώς εμπλουτίζει την εταιρική μας κουλτούρα κι ενισχύει τις επιτυχημένες επιδόσεις μας σ’ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Η κοινωνική ευθύνη είναι για μας εξαιρετικά σημαντική

Η κοινωνική ευθύνη συνεπάγεται την υιοθέτηση μιας ευρύτερης προσέγγισης και την αλληλεγγύη προς τις οικογένειες που έχουν ανάγκη. Πραγματοποιούμε τακτικά δωρεές τροφίμων όπου υπάρχει ανάγκη για βοήθεια. Ακόμη, συνεργαζόμαστε στενά με πανεπιστήμια, επιστημονικά ιδρύματα και άλλους εταίρους.