Βιώσιμη προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος

Προστασία του περιβάλλοντος στη μονάδα μας στο Pfaffenhofen

"H προστασία του κλίματος και της ατμόσφαιρας είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας."

Η μονάδα της HiPP στο Pfaffenhofen

Χάρη στη συνεπή χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η HiPP μπόρεσε να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις εργασίες της κατά περίπου 90% τα τελευταία 14 χρόνια. Σε σύγκριση με το 2000, το 2014 παράχθηκαν περίπου 14,000 λιγότεροι τόνοι διοξειδίου του άνθρακα. Για τη δέσμευση της συγκεκριμένης ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα απαιτείται ένα δάσος μεγέθους περίπου 5,000 ποδοσφαιρικών γηπέδων.