Πρακτικές εκτροφής κατάλληλες για το κάθε ξεχωριστό είδος

Με σεβασμό προς τη φυσική συμπεριφορά και τον οικότοπο των ζώων.


Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των πρακτικών εκτροφής που θεωρούνται κατάλληλες για το κάθε ξεχωριστό είδος;

Οιπρακτικές εκτροφής που θεωρούνται κατάλληλες για το κάθε ξεχωριστό είδος και η σίτιση των ζώων αποτελούν βασικό στοιχείο της βιολογικής γεωργίας. Οι πρόνοιες της νομοθεσίας είναι ιδιαίτερα αυστηρές: Η χορτονομή πρέπει να προέρχεται από βιολογικά αγροκτήματα και απαγορεύεται να περιέχει οποιουδήποτε είδους αντιβιοτικά, παράγοντες ενίσχυσης των επιδόσεων ή γενετικά τροποποιημένες πρώτες ύλες. Η υγεία των ζώων διασφαλίζεται και από περαιτέρω πρακτικές, όπως είναι η επιλογή των πλέον κατάλληλων φυλών, η παροχή επαρκούς χώρου διακίνησης, οι ευρύχωροι στάβλοι και ο ικανοποιητικός φωτισμός.

Υπάλληλοι της HiPP διεξάγουν σε τακτική βάση επιτόπιους ελέγχους με στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με όλες τις απαιτήσεις προστασίας των ζώων της HiPP. Οι ολοκληρωμένοι αυτοί έλεγχοι αποτελούν εγγύηση προς τους πελάτες μας ότι οι πρακτικές εκτροφής που υιοθετούμε σέβονται τα ζώα και είναι κατάλληλες για το κάθε ξεχωριστό είδος.

Βοοειδή βιολογικής εκτροφής

Τα βοοειδή και τα μοσχάρια μας διαβούν σε τοπικά βιολογικά αγροκτήματα και κινούνται ελεύθερα σε υπαίθριους χώρους, με αποτέλεσμα να είναι πιο εύρωστα και να ενισχύεται η φυσική τους ανθεκτικότητα.

Τα ζώα μας είναι υγιέστατα. Η χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων για προφυλακτικούς σκοπούς απαγορεύεται αυστηρά. Σιτίζονται αποκλειστικά με βιολογική χορτονομή φυτικής προέλευσης.

Χοιροειδή βιολογικής εκτροφής

H HiPP χρησιμοποιεί μόνο προϊόντα από ζώα τα οποία αποδεδειγμένα υπήρξαν υγιή και σε καλή φυσική κατάσταση καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους. Οι διαστάσεις των χοιροστασίων και των χώρων διακίνησης, καθώς και ο αριθμός των ζώων ανά ομάδα καθορίζονται με βάση τη φυσιολογία των χοιροειδών.

Κοτόπουλα βιολογικής εκτροφής

Τα βιολογικά μας κοτόπουλα προέρχονται από πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που υιοθετούν μεθόδους βιώσιμης διαχείρισης: Μπορούν να τρέχουν ελεύθερα, να κάνουν αμμόλουτρα και να ξύνουν το χώμα. Σιτίζονται με φυτικής προέλευσης βιολογική ζωοτροφή για πτηνά. Η εκτροφή τους υπόκειται σε τακτικούς κτηνιατρικούς ελέγχους, για τους οποίους πρέπει να παρέχεται πλήρης τεκμηρίωση. Οι γαλοπούλες μας επίσης διαβούν σε φυσικές συνθήκες χωρίς να κόβεται το ράμφος τους.