Οι μαθητευόμενοι της HiPP συμμετέχουν ενεργά σε έργα βιοποικιλότητας

Οι νεαροί μαθητευόμενοι της HiPP συμμετέχουν τακτικά σε εκστρατείες για την προστασία της βιοποικιλότητας. Υπό την καθοδήγηση του συντονιστή βιωσιμότητας της HiPP και αντλώντας από την επιστημονική γνώση ΜΚΟ, μαθαίνουν για τις σχέσεις που επικρατούν στη φύση και ανακαλύπτουν πώς μπορούν να συμβάλουν σε προσωπικό επίπεδο στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ακόμη, συμβάλλουν με έμπρακτους τρόπους στην προστασία της βιοποικιλότητας, φυτεύοντας δέντρα και δημιουργώντας λιμνούλες για αμφίβια.

Είμαστε κατά της γενετικής μηχανικής των φυτών

Η HiPP είναι κάθετα αντίθετη στην πράσινη γενετική μηχανική , και στηρίζει τα σχολεία στην εκπαίδευση των νέων γύρω από τους κινδύνους της γεωργικής χημείας.

Η ισορροπία μεταξύ της φύσης και των ειδών είναι ένα ιδιαίτερα περίπλοκο σύστημα, που διέπεται από τους δικούς του κανόνες. Η HiPP πιστεύει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναχαιτίσουμε τη διάδοση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, οι οποίοι είναι από κάθε άποψη επικίνδυνοι. Γι’αυτό και στηρίζουμε ενεργά το σχολικό πρόγραμμα "Ζωή εκτός ελέγχου", μέσα από το οποίο οι οργανώσεις Bayrischer Lehrerverband e.V., Bund Naturschutz in Bayern (BN) και Bund Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) εκπαιδεύουν τα παιδιά σε θέματα γενετικής μηχανικής στη γεωργία. Η HiPP θεωρεί ότι έχει ιδιαίτερη ευθύνη σε ό,τι αφορά την παρεμπόδιση της τεράστιας απώλειας ειδών και φύλων που προκύπτουν από τη γενετική μηχανική και των συναφών δραματικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα. Το διακύβευμα δεν είναι άλλο από την ίδια τη ζωή, και συνεπώς το μέλλον των παιδιών μας και του πλανήτη μας.