Χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού

Οι ζούγκλες λειτουργούν ως αποθήκες διοξειδίου του άνθρακα, γεγονός εξαιρετικής σημασίας για τον άνθρωπο. Με στόχο την προστασία τους από την αποψίλωση, η HiPP χρησιμοποιεί αποκλειστικά χαρτί και υλικά συσκευασίας που προέρχονται από ανακύκλωση ή προϊόντα που φέρουν την πιστοποίηση FSC.

Η υπεύθυνη διαχείριση της φύσης συμπεριλαμβάνει και τη συνεπή χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού, σε συνδυασμό με πολυάριθμα μέτρα για μείωση της χρήσης χαρτιού στις διοικητικές μας εργασίες.

Η HiPP έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση στον διαγωνισμό "Γραφείο & Περιβάλλον" της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Ομάδας Εργασίας για τη Φιλική προς το Περιβάλλον Διαχείριση (B.A.U.M.) στην κατηγορία "εταιρεία με περισσότερους από 500 εργαζόμενους". Κατά την απονομή του βραβείου, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην αποκλειστική χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού, καθώς και στα μέτρα που υιοθετήθηκαν για μείωση της χρήσης χαρτιού: ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, ηλεκτρονική τιμολόγηση, παροχή πληροφοριών μέσω του ενδοδικτύου της εταιρείας και εκτύπωση διπλής όψης.