Προστασία του κλίματος και των υδάτων

Η προστασία του κλίματος και της ατμόσφαιρας αποτελεί ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα της εποχής μας. Ανακαλύψτε πώς η HiPP αξιοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνικές καινοτομίες για προστασία του κλίματος και των υδάτων.

Χρήση ανανεώσιμων πηγών

Η βιώσιμη χρήση των πόρων και η προστασία της βιοποικιλότητας διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τη βιωσιμότητα.

Η συμβολή της HiPP στην προστασία του κλίματος υπήρξε ήδη σημαντική πολύ πριν από τον καθορισμό του στόχου μείωσης του διοξειδίου του άνθρακα σε επίπεδο πολιτικής. Από το 1995, έχουμε υιοθετήσει ανανεώσιμες πηγές ενέργειες (πράσινος ηλεκτρισμός, βιομάζα, ηλιακή ενέργεια) σε ολόκληρο το σύστημα ενεργειακού εφοδιασμού στη μονάδα μας στο Pfaffenhofen, ενώ σήμερα παρασκευάζουμε προϊόντα με μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα. Πέραν του 90% της ενέργειας που χρησιμοποιείται στο Pfaffenhofen προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις υπόλοιπες πηγές ενέργειας που προέρχονται από ορυκτά καύσιμα (π.χ. για επιχειρηματικά ταξίδια) αντισταθμίζονται με έργα προστασίας του κλίματος που υιοθετούμε ανά το παγκόσμιο.

Από το 2001, όλες οι ανάγκες του εργοστασίου της HiPP σε θερμότητα, ζεστό νερό και ατμό καλύπτονται από τη χρήση βιομάζας (ροκανίδια). Η HiPP τιμήθηκε το 2011 με το "Γερμανικό Βραβείο Solar" για την υποδειγματική χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Εργαζόμαστε με "πράσινο ηλεκτρισμό" από σταθμούς υδροηλεκτρικής ενέργειας – δεν χρησιμοποιούμε πυρηνική ενέργεια.

Από το 2000, έχουμε υλοποιήσει έξι έργα ηλιακής ενέργειας, τα οποία παράγουν συνολικά 52,800 kWh τον χρόνο, σε μια συνολική επιφάνεια συλλεκτών 436 m². Όλα τα οργανικά απόβλητα καταλήγουν σε μονάδες παραγωγής γεωργικής βιομάζας. Κάθε χρόνο, παράγονται με τη συγκεκριμένη μέθοδο 2 εκατομμύρια kWh ηλεκτρισμού

Νερό – ο σημαντικότερος πόρος του 21ου αιώνα

Εφαρμόζουμε πρωτοποριακές μεθόδους αξιοποίησης των υδάτινων πόρων. Με στόχο την εξοικονόμηση αυτού του εξαιρετικά πολύτιμου αγαθού, η HiPP έχει εισάξει τεχνικές καινοτομίες χάρη στις οποίες έχει μειώσει, τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, την κατανάλωση νερού πέραν των δύο τρίτων.