Προστασία του περιβάλλοντος

Τεκμηριώνουμε τη συμβολή μας στην προστασία του περιβάλλοντος και τις βιώσιμες δράσεις μας με αριθμητικά στοιχεία.

Περιβαλλοντικά στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε εδώ τους περιβαλλοντικούς μας στόχους για το 2014.

Οικολογική ισορροπία – εισροές

Η HiPP είναι ο μεγαλύτερος επεξεργαστής βιολογικών πρώτων υλών παγκοσμίως. Χάρη στη βιολογική καλλιέργεια που εφαρμόζουμε, προστατεύουμε το έδαφος και τα υπόγεια ύδατα.

Οικολογική ισορροπία – εκροές

Τα έργα της HiPP και οι εξοικονομήσεις που επιτυγχάνει.

Αυτό μπορεί να σας ενδιαφέρει:

Συνέντευξη σχετικά με τη Σφραγίδα Βιολογικής Ποιότητας της HiPP

Τι σημαίνει βιολογικά προϊόντα? Απαντήσεις από τον καθηγητή Dr. Claus Hipp

Βιολογική ανάπτυξη λαχανικών

Πως αναπτύσσονται τα βιολογικά λαχανικά της HiPP