Οικολογική ισορροπία – εκροές

Ανακύκλωση

Χάρη στο συνεπή διαχωρισμό των αποβλήτων, το ποσοστό ανακύκλωσης του συνόλου των αποβλήτων της HiPP υπερβαίνει το 97%.

Δυνατότητες ετήσιας εξοικονόμησης διοξειδίου του άνθρακα από τη HiPP

Χάρη στην εφαρμογή μιας ευρείας δέσμης μέτρων, οι ετήσιες εκπομπές του εργοστασίου έχουν μειωθεί σημαντικά:

Η διασύνδεσή μας με τη μονάδα συμπαραγωγής βιομάζας της πόλης, η παραγωγή ηλεκτρισμού από μονάδες ηλιακής ενέργειας και βιοαερίου, η εξασφάλιση πράσινης ενέργειας από μονάδες υδροηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η μετάβασή μας σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες σε ό,τι αφορά τον στόλο μας, έχουν οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της εταιρείας το 2011 κατά σχεδόν 90% ανά παραγόμενο τόνο, σε σύγκριση με το 2000.

Σύστημα Εξοικονόμηση διοξειδίου του άνθρακα το 2013 σε σύγκριση με το 2000
Μονάδα συμπαραγωγής βιομάζας 9.846 to
Ηλεκτρισμός από 100% υδροηλεκτρική ενέργεια 4.170 to
Συνολική εξοικονόμηση 14.016 to