Οικολογική ισορροπία – εισροές

Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Πέραν του 80% της ενέργειας που καταναλώνεται στα κεντρικά γραφεία του Pfaffenhofen προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Από το 2001, όλες οι ανάγκες του εργοστασίου HiPP σε
θέρμανση-, ζεστό νερό- και ατμό καλύπτονται με κλιματικά ουδέτερο τρόπο χάρη στη χρήση βιομάζας (ροκανίδια). Η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται προέρχεται κατά 100% από «πράσινο ηλεκτρισμό», ουδέτερο ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, από μονάδες υδροηλεκτρικής ενέργειας – χωρίς τη χρήση πυρηνικής ενέργειας. Από το 2000, έχουν κατασκευαστεί έξι έργα ηλιακής ενέργειας, που παράγουν συνολικά 52,800 kWh τον χρόνο από ηλιακή ενέργεια σε μια συνολική επιφάνεια συλλεκτών που καλύπτει 436 m². Όλα τα οργανικά απόβλητα διοχετεύονται σε μονάδες παραγωγής γεωργικού βιοαερίου. Κάθε χρόνο, παράγονται με τον τρόπο αυτό 2 εκατομμύρια kWh ηλεκτρισμού.

Χάρη στη βιολογική γεωργία που ακολουθούμε, προστατεύουμε το έδαφος και τα υπόγεια ύδατα

Η HiPP είναι ο μεγαλύτερος επεξεργαστής βιολογικών πρώτων υλών παγκοσμίως. Περισσότεροι από 6,000 παραγωγοί σε πολλές χώρες παράγουν βιολογικά φρούτα, βιολογικά λαχανικά και βιολογικό κρέας για τη HiPP.

Νερό – θησαυρός της φύσης και πηγή ζωής

Η έλλειψη καθαρού πόσιμου νερού αποτελεί ένα ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα. Η εποχή όπου θεωρούσαμε το νερό ως μια ανεξάντλητη πηγή φτάνει στο τέλος της. Θα πρέπει λοιπόν να το εξοικονομούμε, όπως και τους άλλους πεπερασμένους πόρους. Η βιομηχανία και τα νοικοκυριά ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τεχνολογίες εξοικονόμησης νερού και να αποφεύγουν την περιττή χρήση.

Στη HiPP, αναγνωρίσαμε έγκαιρα την αναγκαιότητα αυτή και εισήγαμε κατάλληλα μέτρα. Η χρήση νερού μειώθηκε από 22,8 m³ ανά παραγόμενο τόνο το 1971 σε 7,5 m³ ανά παραγόμενο τόνο το 2011. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας νερού στην παραγωγή και την κυκλική ροή, μεταξύ άλλων σε εργασίες αυτόματου καθαρισμού (CIP). Η HiPP διασφαλίζει γενικότερα, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, την επαναχρησιμοποίηση του νερού.

Το πηγάδι της HiPP

Το εργοστάσιο στο Pfaffenhofen διαθέτει το δικό του βαθύ πηγάδι. Η πηγή Georg Hipp προσφέρει γλυκό νερό άριστης και άθικτης ποιότητας. Πρόκειται για αγνό νερό πηγής που προέρχεται απευθείας από τις Άλπεις και αναβλύζει από βάθος 154 μέτρων κάτω από τις εγκαταστάσεις της HiPP.

Το φυσικό μεταλλικό νερό είναι ένας πραγματικός φυσικός θησαυρός άριστης ποιότητας και αγνότητας. Η HiPP χρησιμοποιεί μικρότερη ποσότητα νερού από αυτήν που ρέει. Το υπόλοιπο συνεχίζει την υπόγεια πορεία του και ενώνεται με τον Δούναβη.