Τα προϊόντα μας είναι καλύτερα κι από βιολογικά. Αυτό σημαίνει ότι πληρούν αυστηρότερες προδιαγραφές από ό,τι απαιτεί το Βιολογικό Λογότυπο της ΕΕ.

+ Περισσότερα από 60 χρόνια πείρας στη βιολογική γεωργία

+ Διασφάλιση της ευημερίας των ζώων μας σύμφωνα με τις αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές της HiPP

+ Έρευνες στους τομείς της διατήρησης των ειδών και της προώθησης της βιοποικιλότητας

+ Αυστηρότερες οριακές τιμές από αυτές που απαιτεί ο Κανονισμός της ΕΕ για τη Βιολογική Γεωργία

+ Περισσότεροι από 260 έλεγχοι ποιότητας ανά βαζάκι

+ Κλιματικά ουδέτερη παραγωγή των γυάλινων δοχείων μας


= Η Βιολογική Σφραγίδα της HiPP

Αυστηρότερες προδιαγραφές βιολογικής γεωργίας από αυτές που προβλέπει η ΕΕ: Η Βιολογική Σφραγίδα της HiPP συνώνυμη της άριστης ποιότητας.

Σας το εγγυώμαι προσωπικά.

Πρακτικές εκτροφής πιο φιλικές προς τα ζώα:

Οι συνθήκες διαβίωσης των βιολογικών βοοειδών της HiPP

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές εκτροφής πιο φιλικές προς τα ζώα:

H HiPP δεν κόβει τα ράμφη των ζώων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές εκτροφής πιο φιλικές προς τα ζώα:

H πρωτοβουλία «Διάσωση των Αρσενικών Νεοσσών»

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές εκτροφής πιο φιλικές προς τα ζώα:

Το βιολογικό μας γάλα HiPP παράγεται από χαρούμενες αγελάδες

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές εκτροφής πιο φιλικές προς τα ζώα:

Ψάρια από βιώσιμη αλιεία που φέρουν τη σήμανση MSC

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές εκτροφής πιο φιλικές προς τα ζώα

... γιατί στα δικά μας αγροκτήματα, τα μοσχάρια μένουν με τη μητέρα τους για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ οι αρσενικοί νεοσσοί έχουν και αυτοί την ευκαιρία να μεγαλώσουν.

Στα βιολογικά αγροκτήματα της HiPP, τα ζώα είναι χαρούμενα. Η υιοθέτηση μεθόδων εκτροφής που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε ξεχωριστού είδους και η χρήση φυσικής χορτονομής αποτελούν βασικούς πυλώνες της βιολογικής γεωργίας. Η νομοθεσία είναι σαφέστατη επί του συγκεκριμένου ζητήματος: Η χορτονομή πρέπει να προέρχεται από βιολογικά αγροκτήματα και απαγορεύεται να περιέχει οποιουδήποτε είδους αντιβιοτικά, παράγοντες ενίσχυσης των επιδόσεων ή γενετικά τροποποιημένες πρώτες ύλες. Η επιλογή των πλέον κατάλληλων φυλών, η παροχή επαρκούς χώρου διακίνησης, οι ευρύχωροι στάβλοι και ο ικανοποιητικός φωτισμός αποτελούν πρόσθετους παράγοντες που συμβάλλουν στην υγεία και ευημερία των ζώων.

Η HiPP δεν περιορίζεται μόνο στις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, αλλά διαθέτει επιπρόσθετα και τις δικές της κατευθυντήριες γραμμές παραγωγής, τις οποίες οι προμηθευτές των βιολογικών μας προϊόντων έχουν υποχρέωση να υιοθετούν. Προσωπικό της HiPP διενεργεί σε τακτική βάση επιτόπιους ελέγχους ώστε να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις της HiPP σε ό,τι αφορά την εκτροφή και προστασία των ζώων. Χάρη σε αυτόν τον ολοκληρωμένο έλεγχο των διεργασιών, είμαστε σε θέση να διαβεβαιώσουμε τους πελάτες μας ότι εκτρέφουμε τα ζώα μας με φυσικό τρόπο που αρμόζει στο κάθε ξεχωριστό είδος, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη σημασία που αποδίδουμε στην ευημερία τους.

Μεγαλύτερη βιοποικιλότητα, περισσότερη πείρα:

Εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια, καλλιεργούμε τα δικά μας λαχανικά HiPP

Διαβάστε περισσότερα

Μεγαλύτερη βιοποικιλότητα, περισσότερη πείρα:

Βιολογικές μπανάνες από δίκαιο εμπόριο – Το έργο μας στην Κόστα Ρίκα

Διαβάστε περισσότερα

Μεγαλύτερη βιοποικιλότητα, περισσότερη πείρα:

Φρούτα HiPP από οπωρώνες λειμώνων

Διαβάστε περισσότερα

Μεγαλύτερη βιοποικιλότητα, περισσότερη πείρα:

Οι βιολογικοί σπόροι HiPP καλλιεργούνται με τη μέγιστη δυνατή φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερη βιοποικιλότητα, μεγαλύτερη πείρα

... γιατί η βιολογική γεωργία προάγει παράλληλα και τη βιοποικιλότητα.

Γνωρίζατε ότι μόνο τα υγιή εδάφη μπορούν να μας δώσουν υγιείς τροφές;

Προτού εντάξουμε ένα αγροτεμάχιο στις βιολογικές καλλιέργειες της HiPP, ένας από τους εμπειρογνώμονές μας ελέγχει την ποιότητα του εδάφους, λαμβάνοντας αριθμό δειγμάτων τα οποία αναλύονται στη συνέχεια στα εργαστήριά μας. Το αγροτεμάχιο θεωρείται επιλέξιμο για καλλιέργεια των βιολογικών μας ειδών μόνο εάν τα δείγματα πληρούν τις αυστηρές απαιτήσεις ποιότητας που υιοθετούμε. Επιλέγουμε ανοιχτές τοποθεσίες, επιτρέποντας έτσι στον άνεμο να παρασύρει μακριά τα ζιζάνια, ενώ η φύτευση διάφορων βοτάνων γύρω από τα αγροτεμάχια μας διαμορφώνει έναν οικότοπο πιο ελκυστικό από τις δικές μας καλλιέργειες.

Πιο βιώσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον

... διότι τα υγιή εδάφη απελευθερώνουν μικρότερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα ενώ τα βαζάκια μας παρασκευάζονται ακολουθώντας μια κλιματικά ουδέτερη διαδικασία.

Μαζί, μπορούμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα

Ο καθένας από εμάς μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα από μια απλή βιολογική καλλιέργεια. Για παράδειγμα:

  • Τοποθετήστε στον κήπο σας σπιτάκια-φωλιές για τα πουλιά
  • Φυτέψτε σπόρους ώστε να δημιουργήσετε έναν πολύχρωμο κήπο με λουλούδια
  • Κατασκευάστε το δικό σας ξενοδοχείο εντόμων

Αυτοί είναι μερικοί μόνο από τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε κι εσείς να συμβάλετε στη διατήρηση των οικότοπων των πουλιών και των εντόμων μας.