Βιολογικό γάλα

Από πού προέρχεται το βιολογικό γάλα της HiPP που χρησιμοποιείται στις βιολογικές βρεφικές φόρμουλες;

H HiPP χρησιμοποιεί αποκλειστικά γάλα από αγροκτήματα που συμμορφώνονται πλήρως με τις κατευθυντήριες γραμμές της βιολογικής γεωργίας.
Οι αγελάδες διαβιούν σε συνθήκες κατάλληλες για τις ανάγκες τους. Βοσκούν σε φυσικά βοσκοτόπια, όπου δεν χρησιμοποιούνται ανόργανα λιπάσματα ή χημικοί και συνθετικοί παράγοντες.

Το φυσικό χόρτο, ο σανός και τα σιτηρά με τα οποία σιτίζονται τα ζώα μας διασφαλίζουν τη βέλτιστη βιολογική ποιότητα του γάλακτός μας, που είναι εξαιρετικά πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά. Το βιολογικό γάλα που χρησιμοποιείται στις βρεφικές φόρμουλες της HiPP αποτελεί συνεπώς μια ιδιαίτερα πολύτιμη τροφή.

Το βιολογικό γάλα της HiPP υποβάλλεται στους πλέον αυστηρούς ελέγχους ποιότητας από ανεξάρτητα ινστιτούτα πιστοποίησης.

Ακόμη, η HiPP ελέγχει όλα τα προϊόντα στη βάση πολυάριθμων φυσικών και χημικών παραμέτρων, πολύ αυστηρότερων από αυτών που προνοεί η νομοθεσία. . Διασφαλίζουμε με τον τρόπο αυτό ότι δίνετε στο βρέφος σας μόνο το καλύτερο βιολογικό γάλα.