Η βιωσιμότητα ως εταιρική φιλοσοφία

Βιωσιμότητα σημαίνει σωστή ισορροπία μεταξύ των τριών διαστάσεων της οικολογίας, της οικονομίας και των κοινωνικών παραμέτρων.

Αν σχεδιάσουμε το περιβάλλον μας, την κοινωνική μας ζωή και την οικονομία μας κατά τρόπο βιώσιμο, θα είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε το μέλλον μας, αλλά και να προσφέρουμε στις επόμενες γενιές μια ζωή που αξίζει κανείς να ζει. Ενεργούμε κατά τρόπο βιώσιμο σημαίνει μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε εσαεί, υπό τις ίδιες συνθήκες.

Αυτό μπορεί να σας ενδιαφέρει:

Συνέντευξη σχετικά με τη Σφραγίδα Βιολογικής Ποιότητας της HiPP

Τι σημαίνει βιολογικά προϊόντα? Απαντήσεις από τον καθηγητή Dr. Claus Hipp

Βιολογική ανάπτυξη λαχανικών

Πως αναπτύσσονται τα βιολογικά λαχανικά της HiPP