Η βιωσιμότητα στην οργάνωση της εταιρείας

Για τη HiPP, η βιωσιμότητα δεν είναι ένα διαφημιστικό τέχνασμα. Εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια, υπηρετούμε με συνέπεια τη βιολογική γεωργία. Χάρη στο πρωτοποριακό μας έργο, η εταιρεία μας έχει ασκήσει τεράστια επιρροή στη διαμόρφωση προτύπων βιωσιμότητας. Η διαχείριση της βιωσιμότητας που εφαρμόζουμε εστιάζει στην εταιρεία στο σύνολό της, καθώς και σε ολόκληρη την αλυσίδα δημιουργίας αξίας μας.


Τα πρότυπα HiPP που έχουμε καθιερώσει ισχύουν ταυτόχρονα και για τους προμηθευτές και τους παραγωγούς μας. Στόχος μας να διασφαλίσουμε την ποιότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και την υιοθέτηση δίκαιων και κοινωνικών συνθηκών εργασίας.

Για μας, η βιωσιμότητα είναι ζήτημα διαχείρισης

Η διαχείριση της βιωσιμότητας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαχείρισης της εταιρείας μας. Κάθε τμήμα της εταιρείας διαθέτει τον δικό του υπεύθυνο λειτουργό βιωσιμότητας, ο οποίος αναλαμβάνει το έργο της ανάπτυξης και υλοποίησης των στόχων που θέτουμε.

Τεκμηρίωση

Τα σημαντικότερα μεγέθη της εταιρείας και οι ετήσιοι στόχοι μας δημοσιεύονται στην Έκθεση Βιωσιμότητας. Όλες οι εγκαταστάσεις παραγωγής της HiPP έχουν πιστοποιηθεί με το πρότυπο ISO 14001. Τη σχετική πιστοποίηση απέκτησε πρώτη το 1997 η εγκατάστασή μας στο Pfaffenhofen, η οποία έχει εξασφαλίσει και το σήμα ποιότητας EMAS (Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Βραβεία

2013 «Πιο Βιώσιμη Εταιρεία στη Γερμανία» – Έρευνα καταναλωτών του περιοδικού WirtschaftsWoche .
Για άλλη μια φορά, οι καταναλωτές (8,400 συμμετέχοντες στην έρευνα) ψήφισαν τη HiPP ως την πιο βιώσιμη εταιρεία στη Γερμανία για το 2013.

2013 «Βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης
Η HiPP εξασφάλισε το συγκεκριμένο βραβείο για την εξαίρετη προσήλωσή της στους τομείς του περιβάλλοντος και της κοινότητας, της εταιρικής διαχείρισης, της αγοράς και του εργασιακού χώρου (στην κατηγορία 500-4,999 εργαζομένων).

2012 «Γερμανικό Βραβείο Βιωσιμότητας»
Η HiPP τιμήθηκε με το συγκεκριμένο βραβείο ως μια από τις τρεις κορυφαίες βιώσιμες εταιρείες της Γερμανίας

2011 «Γερμανικό Βραβείο Solar 2011»

Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Ανανεώσιμης Ενέργειας EUROSOLAR τίμησε τη HiPP για την υποδειγματική χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

2011 «Έντιμος Επιχειρηματίας»
Ο Σύνδεσμος Συλλογικών Επενδύσεων Κεφαλαίων (KKV) τιμά επιχειρήσεις που εφαρμόζουν στην πράξη την ηθική διαχείριση σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό, τους πελάτες τους και την κοινωνία. Σημαντικά κριτήρια για την απονομή του βραβείου αποτελούν επίσης η δέσμευση απέναντι στην κοινωνία, η επιχειρηματική τόλμη και η δίκαιη διαχείριση.

2010 «Επιχειρηματίας της Χρονιάς»
Το βραβείο απονέμεται με κριτήριο την ανάπτυξη οικονομικής ευρωστίας και την ιδιαίτερη αίσθηση ευθύνης και κοινωνικής δέσμευσης.

2009 «Γερμανικό Βραβείο Βιωσιμότητας» στην κατηγορία «Καλύτερες Αγορές»
gΑπονεμήθηκε στη HiPP για τη συνετή και βιώσιμη πολιτική της σε ό,τι αφορά τις αγορές πρώτων υλών.

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για πρόσθετες διακρίσεις και βραβεία

Συνεργασίες

Ακολουθούμε μια πορεία συνεχούς μάθησης, μέσα από τη δικτύωση και τη στενή συνεργασία μας με πανεπιστήμια, επιστημονικά ιδρύματα και άλλους εταίρους.