Υπολογιστής αναμενόμενης ημερομηνίας τοκετού

Είστε έγκυος? Συγχαρητήρια!

Παρακαλούμε εισάγετε την ημερομηνία της τελευταίας εμμήνου ρύσεως σας και τη μέση διάρκεια του κύκλου σας και εμείς θα υπολογίσουμε την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού σας, την εβδομάδα της εγκυμοσύνης και την έναρξη της άδειας μητρότητάς σας.

 

Πώς υπολογίζεται η αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού:

Μια μέση εγκυμοσύνη διαρκεί 40 εβδομάδες. Η εγκυμοσύνη αρχίζει την πρώτη ημέρα της τελευταίας εμμήνου ρύσεως. Οι γιατροί και οι μαίες επίσης υπολογίζουν, σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο.

Πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου:

Ημέρες (κατά μέσο όρο 28 ημέρες, αν δεν γνωρίζετε ακριβώς πόσο διαρκεί ο κύκλος σας)

🡇