Προσωπικό διάγραμμα βάρους σας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Ο υπολογιστής για την αύξηση σωματικού βάρους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σας δείχνει εάν το βάρος σας αυξάνεται εντός του συνιστώμενου εύρους και πόσο βάρος θα πρέπει ιδανικά να βάλετε μέχρι την αναμενόμενη  ημερομηνία τοκετού.

Καθώς η συνιστώμενη αύξηση σωματικού βάρους εξαρτάται από το ΔΜΣ (Δείκτη Μάζας Σώματος)** που είχατε πριν από την εγκυμοσύνη σας, χρειαζόμαστε το βάρος σας πριν την εγκυμοσύνη σας και το ύψος του σώματός σας για σκοπούς υπολογισμού.

* Οι συνιστώμενες αυξήσεις βάρους δεν ισχύουν για τις πολύδυμες κυήσεις.

**Ο δείκτης μάζας σώματος ( ΔΜΣ ) είναι ο λόγος του βάρους του σώματος με το ύψος του σώματος.
Υπολογισμός: Σωματικό βάρος (σε kg) διαιρεμένο με το ύψος του σώματος στο τετράγωνο (τ.μ.). Παράδειγμα: 60kg: (1,60m )² = 23,4 kg / m² Ο ΔΜΣ για τις γυναίκες με φυσιολογικό σωματικό βάρος είναι 18,5 - 24,9 kg/ m²