Βοοειδή βιολογικής εκτροφής

Το βιολογικό βόειο κρέας της HiPP προέρχεται από τα δικά μας αγροκτήματα και από προσεκτικά επιλεγμένους συνεργάτες μας. Ακολουθούμε τους πλέον αυστηρούς κανόνες και η σχετική συμμόρφωση παρακολουθείται στενά από την ομάδα γεωπόνων και κτηνιάτρων της HiPP.

Τα βιολογικά βοοειδή της HiPP διαβιούν, τη μεγαλύτερη περίοδο του χρόνου, σε δάση και βοσκοτόπια. Αυτή είναι και η πλέον κατάλληλη μέθοδος εκτροφής για το συγκεκριμένο είδος, καθώς επιτρέπει στα ζώα να διατηρήσουν την ευρωστία, την ανθεκτικότητα και την υγεία τους. Τα βοοειδή μας τρέφονται μόνο με χόρτο στα βοσκοτόπια και τον χειμώνα με σανό ή ενσίρωση και, αν χρειαστεί, συμπυκνωμένη χορτονομή. Η χορτονομή πρέπει να προέρχεται από βιολογικά αγροκτήματα και δεν επιτρέπεται να περιέχει οποιουδήποτε είδους αντιβιοτικά, παράγοντες ενίσχυσης των επιδόσεων ή γενετικά τροποποιημένες πρώτες ύλες.

Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην εκτροφή των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων: Τα μοσχάρια των βιολογικών βοοειδών μας, τα οποία τρέφονται με χόρτο, γεννιούνται συνήθως στα βοσκοτόπια. Μεταφέρονται στη συνέχεια στο πρότυπο βιολογικό αγρόκτημα της HiPP, Ehrensberger Hof, όπου παραμένουν κοντά στη μητέρα τους και τρέφονται από αυτήν για περίοδο 8 μηνών.