Βιώσιμη αλιεία

Για την παρασκευή των γευμάτων HiPP χρησιμοποιούμε μαύρο μπακαλιάρο Αλάσκας, μπακαλιάρο μερλούκιο, γάδο, άγριο σολομό και γλώσσα. Τα πλείστα από τα ψάρια αυτά αλιεύονται σε ανοικτές θάλασσες, σε μεγάλη απόσταση από τις ακτές, στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό και στον Βορειοανατολικό Ειρηνικό.

Τα ψάρια που χρησιμοποιούμε στα προϊόντα HiPP προέρχονται αποκλειστικά από βιώσιμη αλιεία που φέρει τη σήμανση MSC. Η σήμανση αυτή αποτελεί εγγύηση συμμόρφωσης των ιχθυοτροφείων με συγκεκριμένα περιβαλλοντικά πρότυπα και διασφαλίζει την προστασία των ιχθυοαποθεμάτων και την υπεύθυνη διαχείριση των εγκαταστάσεων τους. Με στόχο την άριστη ποιότητα των αλιευμάτων, οι περιβαλλοντικές συνθήκες τυγχάνουν συνεχούς αξιολόγησης κι επιλέγονται ιδιαίτερα ευνοϊκές αλιευτικές ζώνες. Τα ίδια τα ιχθυοτροφεία επίσης ελέγχονται σε τακτική βάση.

Με τον τρόπο αυτό, η HiPP αποθαρρύνει την υπεραλίευση των θαλασσών και συμβάλλει ενεργά στη διατήρηση των ιχθυοαποθεμάτων. Συνεισφέρουμε στη διασφάλιση του εισοδήματος και των πηγών διατροφής σημαντικού αριθμού ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε οι μικροί μας πελάτες να μπορούν να κληρονομήσουν έναν πλανήτη με επαρκείς πόρους, που θα τους επιτρέπει να συνεχίσουν να καταναλώνουν ψάρι και στην ενήλικη ζωή τους.